12 stycznia opublikowany został Ranking Liceów Ogólnokształcących 2024. Z przyjemnością informujemy, że Kopernik po raz kolejny plasuje się wysoko wśród szkół Dolnego Śląska. W tym roku I LO znalazło się na 14 pozycji w województwie oraz na 214 w kraju. Warto zaznaczyć, że porównywane są szkoły państwowe i prywatne, w których do matury przystępuje minimalnie 12 uczniów. W 2023r w I LO mieliśmy 172 maturzystów.

W rankingu licea oceniane są za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. 
Sukcesy w olimpiadach stanowią 25%, matura z przedmiotów obowiązkowych 30%, a z przedmiotów dodatkowych (poziom rozszerzony) 45%.
Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2023 roku, na arkuszach standardowych i niestandardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach.