TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie, Mikołaja Kopernika 7, 59-300 Lubin
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.76 300 01 40, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech tygodni.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  (w szczególności organom ścigania) oraz firmie świadczącej usługi ochrony mienia na rzecz Administratora.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania tych danych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa.