ANGLOFAMA 2011
images5.jpg

Przedstawiamy poniżej harmonogram tegorocznej edycji konkursów z języka angielskiego w I LO, pod wspólnym tytułem "Anglofama". W tym roku rozstrzygnięcie wszystkich zmagań i wręczenie nagród odbędzie się 20 kwietnia. Tego samego dnia przeprowadzone zostanie Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego organizowane przez Centrum Językowe Logos z Lubina i I LO. Zapraszamy wszystkich do udziału w naszych tegorocznych propozycjach!

 

1)       Konkurs piosenki anglojęzycznej  - zgłoszenia  do 15.04.2011 (piątek) p. Ewa Rachwalska. Finał - 20.04.2011(środa)

 

2)       Konkurs pisemny IDIOMS - obowiązują idiomy z podanej listy:) Zgłoszenia do 8.04.2011 (piątek). Finał 11.04.2011 (poniedziałek)

 

3)       Konkurs plastyczny „Święta krajów anglojęzycznych” (technika i rozmiar dowolne).
            
Zgłoszenia i prace do 18.04.2011 (poniedziałek) p.Małgorzata Wójcik.
             Rozdanie nagród 20.04.2011

 

4)       „English Master” zgłoszenia do 08.04.2011 (piątek). Eliminacje pisemne 13.04.2011(środa)
              Finał ustny 20.04.2011

 

5)       Konkurs „Obyczaje i święta krajów anglojęzycznych”  wg podanych zagadnień - zgłoszenia w parach  do 08.04.2011 (piątek)
             Finał 15.04.2011 (piątek)

 


 

20.04.2011
AULA

 

9:00 – English Master LO – finał (piosenka, rozdanie nagród z plastycznego, idiomów i „obyczajów”

 

11:00 – English Master gimnazjaliści

 

13:00 – dyktando gimnazjaliści

 

13:45 – dyktando licealiści

 


ZAGADNIENIA i LISTA IDIOMÓW:

Popularne święta i uroczystości (konkurs : "Obyczaje i święta w krajach anglojęzycznych")

English celebrations and American celebrations:
1.    New Year
2.    St. Valentine’s
3.    St. David’s
4.    St. Patricks
5.    Shrove Tuesday
6.    Lent
7.    Mothering Sunday
8.    Easter
9.    April Fool’s
10.    St. George’s
11.    May Day
12.    Notting Hill Carnival
13.    Halloween
14.    Bonfire Night
15.    Remembrance Day
16.    St. Andrew’s Day
17.    Christams   
18.    The Fourth of July
19.    Martin Luther King Day
20.    Memorial Day
21.    Labor Day
22.    Columbus day
23.    Veteran’s Day
24.    St. Valentine’s
25.    Christmas
26.    New Year’s Day
27.   Thanksgiving Day
Idiom Contest  LIST

 

1.     ants in one’s pants

 

2.     to be black and blue all over

 

3.     to be over the hill

 

4.     to drive a hard bargain

 

5.     to kick the bucket

 

6.     late husband

 

7.     on second thoughts

 

8.     to be lost for words

 

9.     to pay through the nose

 

10.   to pull sb’s leg

 

11.   a pain in the neck

 

12.   to learn by heart

 

13.   to have one’s heart in one’s mouth

 

14.   on the dole

 

15.   to rain cats and dogs

 

16.   a fly in the ointment

 

17.   a flash in the pan

 

18.   the gift of the gab

 

19.   to have butterflies in the stomach

 

20.  to have green fingers

 

21.   out of the blue

 

22.  once in a blue moon

 

23.  to keep the wolf from the door

 

24.  all fingers and thumbs

 

25.  to catch sb red-handed

 

26.  a bone of contention

 

27.  to be all ears

 

28.  to spill the beans

 

29.  a wet blanket

 

30.  to take the bull by the horns

 

31.   to have a frog in one’s throat

 

32.  to flog a dead horse

 

33.  to smell a rat

 

34.  stag/hen party

 

35.  like a bull in a china shop

 

36.  to mind one’s own business

 

37.  as cool a s a cucumber

 

38.  it’s not cricket

 

39.  it’s not my cup of tea

 

40.  speaking of the devil

 

41.   to go Dutch

 

42.  elbow grease

 

43.  no hard feelings

 

44.  get cold feet

 

45.  as fit as a fiddle

 

46.  to fly off the handle

 

47.  to see red

 

48.  to hit the roof

 

49.  forty winks

 

50.  it’s all Greek

 

51.   to hate sb’s guts

 

52.  to make neither head nor tail of sth

 

53.  head over heels in love

 

54.  a couch potato

 

55.  on the house

 

56.  to give a lift

 

57.  pig-headed

 

58.  to be on the rocks

 

59.  a close shave

 

60.  a narrow escape

 

61.   to be in one’s shoes

 

62.  for a song

 

63.  the last straw

 

64.  red tape

 

65.  touch and go

 

66.  a big shot

 

67.  double Dutch

 

68.  a fair weather friend

 

69.  a grass widow

 

70.  a high flier

 

71.   feel under the weather

 

72.  a piece of cake

 

73.  to chicken out

 

74.  I’m broke

 

75.  What a rip-off!

 

76.  to be in dire straits

 

77.  a rolling stone

 

78.  a senior citizen

 

79.  a shooting star

 

80.  small talk

 

81.   a tall story

 

82.  birds of a feather

 

83.  a skeleton in the cupboard

 

84.  a storm in a tea-cup

 

85.  Good Friday

 

86.  The Melting Pot

 

87.  The Promised Land

 

88.  The Yellow Pages

 

89.  The Star-Spangled  Banner

 

90.  Boxing Day

 

91.   How come?

 

92.  to be in two minds about sth

 

93.  a short cut

 

94.  French leave

 

95.  drop me a line

 

96.  to have a sweet tooth

 

97.  to get the wrong end of the stick

 

98.  to cook sb’s goose

 

99.  out of the question

 

100.        to take sb for a ride

 

101. to play truant

 

102.        hustle and bustle

 

103.        as right as rain

 

104.          wet behind the ears

 

105.        to vanish into thin air

 

106.        as different as chalk and cheese

 

107.        as good as gold

 

108.        to drop sb a line

 

109.        in the nick of time

 

110. to live out of a suitcase

 

111. early days

 

112. to cost the earth

 

113. to make ends meet

 

114. to feel blue

 

115. to lend an ear

 

116. to lend sb a hand

 

117.  to hold still

 

118. take the bull by the horns

 

119. kill two birds with one stone

 

120.        crocodile tears

 

121. to have a sweet tooth

 

122.        to get sth off sb`s chest

 

123.        to have a strong stomach

 

124.        to have itchy feet

 

125.        hit and run accident

 

126.        to be alive and well

 

127.        to be safe and sound

 

128.        to fit sb like a glove

 

129.        nearest and dearest

 

130.        the name of the game

 

131. not hold water

 

132.        to wear the trousers

 

133.        to be in sb`s shoes

 

134.        lose sb`s shirt

 

135.        in the public eye

 

136.        full of beans

 

137.        be sb`s cup of tea

 

138.        as easy as ABC

 

139.             in a nutshell

 

140.        to move the goalposts

 

141. to box sb into a corner

 

142.        to be second to none

 

143.        come rain or shine

 

144.        to be all ears

 

145.        to make a mountain out of a molehill

 

146.        to throw the baby out with bath water

 

147.        to turn over a new leaf

 

148.        a bone of contention

 

149.        as old as hills

150.        an eager beaver

Anglofama, to cykl konkursów z języka angielskiego organizowany od 7 lat dla uczniów I LO, a od trzech lat również dla Gimnazjalistów powiatu lubińskiego. To nie tylko sprawdzian wiedzy lingwistycznej. Anglofama daje możliwość wykazania się w konkursach piosenki, plastycznych, quizach,  propagując w ten sposób sam język, ale też przybliżając kulturę i historię krajów obszaru anglojęzycznego. Oto wyniki tegorocznych zmagań:

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
„MARATON JĘZYKOWY”


GIMNAZJUM:
1. Paweł Utracik Gimnazjum nr 4
2.Michał Mościpan Gimnazjum nr 4
3.Michał Minkina Gimnazjum Integracyjne
4.Martyna Mielniczuk Gimnazjum Integracyjne
5.Michał Rygiel Gimnazjum Integracyjne
6.Maciej Cichosz Gimnazjum Salezjańskie
                                                                                   
I LO:
1.Konrad Cisak I a
2.Martyna Staruszniak II b
3.Tomasz Augustyn II a
4.Piotr Kubaj III b
5.Brian Bartkowiak II a
6.Angelika Orczyk III d
                                   

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU ”PREPOSITIONS` MASTER”
w ramach ANGLOFAMY 2010


W PIĄTEK 26. 03. 2010 ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MISTRZA PRZYIMKÓW. OKOŁO 50 OSÓB PRZYSTĄPIŁO DO TESTU PISEMNEGO, W KTÓRYM MOŻNA BYŁO ZDOBYĆ MAX. 60 PUNTÓW.
 
Oto lista najlepszych osób, które uzyskały ponad 40 punktów.


1. Konstancja Marciniuk III d 57
1. Angelika Orczyk III d 57
2. Paulina Świderska III a 55,5
3. Daria Terepka III d 55
4. Agnieszka Szarowska III g 53,5
5. Tomasz Augustyn II a 53
6. Paweł Tadrała III a 52,5
7. Marta Węgrzyn II c 52
8. Joanna Paszek III a 51
9. Natalia Gębka III a 51
10. Paulina Kornatowicz II b 51
11. Konrad Cisak Ia 49
12. Marlena Pizoń III a 48
13. Maria Olszewska III a 48
14. Ewa K. Zielińska III d 47,5
15. Karolina Czerep II c 47
16. Urszula Tomczyk I d 45,5
17. Marcin Lekki III a 44
18. Natalia Bagińska III a 44
19. Marcelina Mazur I g 43
20. Brian Bartkowiak IIa 42,5
21. Małgorzata Kawałkowska III c 42
22. Katarzyna Czarcińska III c 41
23. Anna Ilnicka-Jarosiewicz II b 41
24. Anna Kaniewska II b 40 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURSU WIEDZY
„FAMOUS PEOPLE OF THE ENGLISH SPEAKING WORLD”


1.Laura Maliszewska (Gimnazjum Integracyjne)
2. Martyna Kościelna (Gimnazjum nr 1 w Polkowicach)
3.Bartosz Kasprzyszak (I LO)
4.Michał Rygiel (Gimnazjum Integracyjne)
5.Anita Wieczorek (Gimnazjum Salezjańskie)
6.Martyna Szydełko (I LO)
7.Maja Kowal (Gimnazjum nr 4)
8.Karolina Starczewska (I LO).

           SZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
                  ”THE GREATEST HITS
1. Agnieszka Dąbrowska III g
2. Katarzyna Grzybczyk III g
3. Marta Zieńkowska III g
4. Agnieszka Baczyńska I g
                                     
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział w naszych konkursach.

Specjalne podziękowania kierujemy do nauczycieli gimnazjów, którzy przygotowali uczniów i zaszczycili nas swoją obecnością oraz Jury, które oceniało uczestników Finału Maratonu Językowego.|
Jury:
pan Paul Eager - przewodniczący (Centrum Językowe Logos w Lubinie),
pani Maria Mądracka - nauczyciel języka angielskiego,
pan Bruce Thomas - native speaker z USA,
pan Grzegorz Maciejewski  - absolwent I LO (obecnie studiuje i uczy w Wielkiej Brytanii)

 Laureaci wszystkich konkursów otrzymali nagrody książkowe i upominki firmowe Egis - Express Publishing. Fundatorami nagród byli: wydawnictwo Egis oraz Rada Rodziców przy I LO.

Dziękujemy naszym sponsorom!

 Imprezę przygotowały anglistki I LO;
Agnieszka Nowacka, Małgorzata Wiszowska, Kamila Skowrońska-Gromek, Małgorzata Wójcik, Mariola Sell, Ewa Rachwalska, Dagmara Toporowska oraz Joanna Marciniszyn.

potyczki_012.jpg

Serwis wykorzystuje ciasteczka. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information